Privatlivspolitik

Vi beskytter dine personoplysninger og sikrer dine rettigheder i forhold til indsamling og behandling.

mobible down

Opdateret 01.01.2022


Privatlivspolitik for
A.H. Riise Spirits A/S

1. Generelt om vores privatlivspolitik

I denne persondatapolitik uddyber vi under hvilke omstændigheder, vi indsamler og behandler dine personlige oplysninger, hvordan vi beskytter dine oplysninger, samt hvilke rettigheder du har i forhold til denne indsamling og behandling. Du vil også finde information omkring hvor længe vi opbevarer dine data, og hvilke organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger vi har implementeret, så vi sikrer dine data på den bedste måde.

Hos A.H. Riise Spirits A/S har vi en ambition om at minimere behandlingen af dine personoplysninger så meget som muligt samt at skabe en høj grad af gennemsigtighed i forhold til hvordan dine personoplysninger behandles. Vi ved godt, at beskyttelse af persondata ligger mange på sinde, hvorfor vi meget gerne hører fra dig, hvis du ikke finder svar her på siden – eller på anden måde er i tvivl om vores håndtering af din data.

1.1 Dataansvarlig og kontaktoplysninger

A.H. Riise Spirits er dataansvarlig, og derved også overordnet ansvarlig for alle de oplysninger vi behandler og opbevarer om dig. Har du generelle spørgsmål til vores håndtering af persondata, eller ønsker du at gøre dine rettigheder gældende, er du meget velkommen til at kontakte os via nedenstående kontaktoplysninger:

A.H. Riise Spirits A/S, CVR nr. 37070637, A. P. Møllers Alle 9C, 2791 Dragør eller via e-mail: info@ahriisespirits.com

Vi vil altid behandle din henvendelse om dine personlige oplysninger uden ugrundet ophold. Behandlingstiden vil variere afhængigt af kompleksiteten af din forespørgsel, men vi vil altid kunne give dig en estimeret leveringstid.

1.2 Hvilken lovgivning er der tale om?

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger – populært kaldet ”Persondataforordningen”, ”Databeskyttelsesforordningen” eller ”GDPR” – er i Danmark gennemført ved Databeskyttelsesloven, Lov nr. 502 af 23. maj 2018.

1.3 Når vi ændrer i vores privatlivspolitik

Lovgivning bliver løbende ændret og det samme gør vores forretning. Vi kan derfor til enhver tid ændre vores privatlivspolitik hvis det skulle blive nødvendigt. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik, vil altid fremgå af vores hjemmeside.

2.Behandling af dine personoplysninger

2.1 Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?

A.H. Riise Spirits er meget opmærksomme på databeskyttelse. Vi overholder Persondataforordningen, og vi gør alt hvad vi kan for at sikre, at dine personoplysninger til enhver tid er beskyttet. Vi arbejder kontinuerligt med at optimere alle sikkerhedsforanstaltninger, så du sikkert kan benytte vores tjenester.

Nedenfor finder du oplysninger omkring hvordan vi håndterer dine persondata. Vi har delt det op i overskrifter, så du nemt kan orientere dig.

 

2.1.1 Når du benytter vores hjemmeside

Det er bestemt ved lov, at vi kan gemme cookies på din computer, tablet eller anden enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre visning af hjemmesiden, som du udtrykkeligt har anmodet om at besøge. Såfremt vi anvender andre typer cookies f.eks. til markedsføring, skal vi indhente dit samtykke, som du kan vælge at give os, når du besøger hjemmesiden for første gang. Du kan altid senere hen ændre dine valg og trække dit samtykke tilbage. Vil du vide mere om hvilke cookies vi anvender, henviser vi til vores cookie-politik.

2.1.2 Når du besøger os på sociale medier

Når du besøger A.H. Riise Spirits på vores ”fansider” på henholdsvis LinkedIn, Facebook og Instagram, vil både vi og det sociale medie indsamle og behandle personoplysninger. Dette sker med henblik på markedsføring, besvare kundehenvendelser og lignende.

I denne situation er der såkaldt ”delt dataansvar” mellem os og det sociale medie. Vi holder os altid opdateret i Datatilsynets retningslinjer på dette område.

På sociale medier indsamler vi dine kontaktoplysninger f.eks. dit navn. Hvis du af egen vilje giver os oplysninger som vi betragter som følsomme, vil disse blive slettet lige så snart vi opdager dem.

De personoplysninger du selv måtte oplyse i offentlige opslag, vil forblive i opslaget indtil vores side ikke længere findes. Dine rettigheder vedrørende indsigelse og ønske om sletning gælder dog også her.

Du skal være opmærksom på, at de oplysninger du afgiver via vores sociale medie sider, meget vel vil blive anvendt af mediet selv til f.eks. profilering, til markedsføring af andre virksomheder, egne ydelser etc. Dette vedrører ikke A.H. Riise Spirits, og den eneste måde at undgå dette på, er ved at lade være med at benytte vores sider på sociale medier.

2.1.3 Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev

Hvis du giver os udtrykkeligt samtykke til at tilmelde dig vores nyhedsbreve, benytter vi dit navn og din e-mailadresse for at kunne sende dig e-mails med nyheder. Behandlingen af dine personoplysninger samt udsendelse af nyhedsbreve, sker således på baggrund af dit samtykke.

Du vil altid kunne tilbagekalde dit samtykke til at modtage nyhedsbreve. Det kan du gøre ved at følge afmeldingsinstruktionen i et allerede udsendt nyhedsbrev.

2.1.4 Når du tilmelder dig en af vores konkurrencer

Vi udbyder løbende konkurrencer på vores hjemmeside eller på sociale medier. Når du tilmelder dig konkurrencen, anvender vi dit navn og e-mail til at kunne finde en vinder. Vinderen får direkte besked. Vi er nødt til at modtage oplysninger om din adresse for at kunne fremsende præmien. Dine oplysninger slettes herefter.


2.1.4  Anvender vi data til profilering?

Vi kan anvende profilering til brug for målretning af vores annoncering. Dette sker udelukkende såfremt du har accepteret marketings-cookien når du besøger vores hjemmeside. Denne cookie medvirker bl.a. til at vi kan indsamle oplysninger omkring hvordan du interagerer med hjemmesiden, hvilke sider du kigger på, hvilke produkter du viser interesse for mv. Disse informationer er med til at give dig et personaliseret indhold hvoraf eventuelle annoncer vil være relevante for dig og dine interesser.

2.2 Hvem videregives og overføres persondata til

For at vi kan gøre det muligt at levere vores tjenester til dig, benytter vi dog i den forbindelse databehandlere som der i den forbindelse vil blive overført data til. Databehandlere anvendes bl.a. til styring af driftssystemer som f.eks. ved bogføring, muligheden for at sende e-mails osv.

Vi anvender kun databehandlere som via deres databehandleraftale har givet garantier om gennemførelse af nødvendige foranstaltninger, og som kan sikre sikkerheden for dine personoplysninger og beskyttelse af dine rettigheder. Vi sikrer jævnligt, at vores databehandlere har et passende og tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dette både for at sikre behandlingen af dine oplysninger, men også for at forebygge hændelige og ulovlige tab af dine oplysninger.

2.3 Hvordan beskytter vi dine informationer?

For at passe bedst muligt på dine personoplysninger, har vi indført passende og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Dine personoplysninger opbevares på sikrede netværk, som har flere niveauer af IT-sikkerhed og som kun kan tilgås af et begrænset antal medarbejdere med rettigheder til denne type information. Disse medarbejdere er underlagt vores interne persondatapolitik der sikrer overholdelse af gældende lovgivning på området. Vi fører løbende kontrol af vores interne behandlingsprocesser og har løbende evaluering af vores sikkerhedsforanstaltninger.

2.4 Hvornår sletter vi dine oplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger så længe vi har et legitimt formål, eller vi er juridisk forpligtet til det. Vi enten sletter eller anonymisere dine personoplysninger, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare dem. Vi behandler dine personoplysninger forskelligt alt afhængig af hvilken en af vores services du har modtaget.

 

2.5 Hvad sker der hvis der opstår et databrud?

Hvis der til trods for de tekniske og organisatoriske foranstaltninger vi har implementeret for at sikre beskyttelsen af dine personoplysninger, alligevel måtte ske et brud på oplysningernes sikkerhed, vil vi kontakte dig uden ugrundet ophold, hvis databruddet på nogen måde har medført eller har haft potentiale til at udgøre en reel risiko for dine rettigheder. Vi vil informere dig om alle relevante oplysninger vedrørende det konkrete databrud, ligesom vi vil informere dig om de konsekvenser, det måtte have for dine oplysninger, samt hvilke foranstaltninger vi vil iværksætte som følge heraf. Vi vil i den konkrete situation, selvfølgelig også sørge for at iagttage vores pligter i relation til anmeldelse af databrud til Datatilsynet.

3. Særligt vedr. B2B

Som distributør, har du mulighed for at få tildelt en brugerprofil som giver speciel adgang til vores hjemmeside. Her kan du bl.a. læse om vores produkter, få informationer med særligt indhold, se billeder til vores kampagner, prislister, se vores partneraftale og meget mere.

De eneste personoplysninger vi gemmer på dig i den forbindelse, er din e-mail som du benytter i forbindelse med log-in på hjemmesiden. Vi gemmer udelukkende dine log-in oplysninger så længe vi har indgået en aftale om samarbejde, hvortil de ellers slettes.

4. Dine rettigheder som registreret

Det er din ret, at du til enhver tid kan få indsigt i, rettet forkerte oplysninger, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvordan de bliver behandlet, hvordan de bliver opbevaret, samt hvordan de er indsamlet.

Denne ret kan være begrænset af lovgivning, eller hvis der foreligger et uafsluttet mellemværende med A.H. Riise Spirits. Det er vores klare overbevisning, at behandlingen af dine personoplysninger er fuldstændigt gennemsigtigt for dig som kunde hos os.

Nedenfor finder du oplysninger om dine rettigheder som registreret. Såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder vedrørende dine data gældende, skal dette ske i overensstemmelse med nedenstående:

Ret til indsigt

Du har i henhold til Databeskyttelsesforordningens art. 15 som udgangspunkt ret til, at få indsigt i de personoplysninger som vi behandler om dig. Du har i den forbindelse ret til bl.a. at få oplyst hvilke personoplysninger vi opbevarer på dig, hvilke oplysninger der eventuelt deles med andre, og hvor lang tid oplysningerne bevares.

Ret til berigtigelse

Du har i henhold til Databeskyttelsesforordningens art. 16 ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget, såfremt de måtte være ukorrekte, medmindre andet fremgår af lovgivning eller myndighedsinstrukser. Vi vil altid bestræbe os på at imødekomme din henvendelse uden unødig forsinkelse, og ikke længere end 30 dage fra modtagelse af indsigelsen. Vi vil altid give dig besked herom.

Ret til sletning

Du har i henhold til Databeskyttelsesforordningens art. 17 som udgangspunkt ret til at ”blive glemt”, hvilket betyder, at du kan få dine personoplysninger slettet. Sletning af dine oplysninger kan medføre, at vi ikke kan tilbyde vores service til dig, og vi vil selvfølgelig give dig besked, hvis dette måtte være tilfældet.

Vi vil altid bestræbe os på at imødekomme din henvendelse og slette dine oplysninger uden unødig forsinkelse, dog ikke længere end 30 dage fra modtagelse af indsigelsen. Vi vil altid give dig besked herom.
 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i henhold til Databeskyttelsesforordningens art. 18 ret til at anmode os om, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger til visse afgrænsede formål.

Ret til dataportabilitet

Du har i henhold til Databeskyttelsesforordningens art. 20 ret til at bede os om, at overføre dine personoplysninger fra et IT-miljø til et andet, hvis det er teknisk muligt. Ønsker du, at vi overfører dine data til en anden dataansvarlig, vil vi gøre vores bedste for at imødekomme dette.

Ret til at gøre indsigelse

Du har i henhold til Databeskyttelsesforordningens art. 21 ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Dette kan f.eks. være hvordan vi eventuelt anvender dine data til markedsføring Du har også ret til at gøre indsigelse mod eventuel profilering i henhold til Databeskyttelsesforordningens art. 22.

Ret til at klage

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du sende en mail til info@ahriisespirits.com

Klager over vores behandling af dine oplysninger til relevant myndighed skal ske til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 33 19 32 00
eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk