Familien

Peter Kelstrup: “Min tipoldefar A. H. Riise (1810-1882) grundlagde i 1838 et apotek på St. Thomas, som hans søn, Valdemar Riise (1853-1914), min oldefar, videreførte.”

A.H. Riise udviklede sin rom i Dansk Vestindien

Takket været efterkommere som Peter Kelstrup ved vi god besked om de muligheder A.H. Riise udnyttede, da den danske iværksætter og apoteker udvikledesine berømte spiritusmærker.  

Forhistorien til romproduktionen er ret dramatisk. Da Danmark i 1672 og 1718 koloniserede Dansk Vestindienmed øerne Sankt Jan og Sankt Thomas, der lå ubeboede hen, fulgte nemlig en spektakulærperiode, hvor Danmark stridedes med andre stormagter, eksperimenterede med afgrøder og indførte plantagestordrift og slavegjorte afrikanere. 

Det spektakulære viser sig bl.a. ved, at de første danske guvernører gav pirater officielle danske papirer at sejle på. I hovedstaden Charlotte Amalie på SanktThomas finder man stadig Skytsborg, også kaldet ”Blackbeard’s Castle” efter den berygtede pirat.Løjerne ebbede ud omkring 1755, da Staten overtog Dansk Vestindien – Sankt Croix var kommet til i 1733 -fradet private Dansk Vestindisk-Guinesiske Kompagni. 

Riises far døde på søen

”Albert Heinrich Riise (1810-1882) kom fra Ærøskøbing, hvor hans far, Jens Christian Riise (1773-1812), var skipper,” hedder det fra Peter Kelstrup.”Faderen døde, da Albert var 2 år, men det lykkedes alligevel moderen, Margrethe Elisabeth Krabbe (1779-1869), at give Albert en god uddannelse. Albert blev cand.pharm., og i 1832 blev han ansat som farmaceut på Det Kgl. Militær-og Waisenhusapotek i København.” 

Albert var grundlæggende meget opsat på at få sit eget privilegium som apoteker, og da lejligheden bød sig, rejste hani 1838 med sejlskib til Sankt Thomas, hvor han dog løb ind i hård konkurrence,da der i forvejen var adskillige praktiserende læger samt en garnisionslæge, der alle havde ret til at udskrive og handle med medicin.[i]Med sine mange ambitioner og uden ret mange penge – faderens formue var gået ned sammen med hans forliste skib – havde han svært ved at få ordentlig gang i sin forretning. 

St. Thomas Apothecary Hall A.H. Riise

Selv om det faktisk lykkedes ham at overtale en af lægerne til at skyde 11.000 dollars ind i et fælles apotek, havde han i starten en masse problemer. Han blev modarbejdet af både læger og købmænd. Da hans partner fik økonomiske problemer, blev partnerens andel overtaget af banken, som igen overdrog andelen til en vis major Kjellerup, der var såfremsynet og kapitalstærk, at den foretagsomme Albert fire år senere kunne købe majorens part for 24.206 dollars.Han havde nu sit første stærke brand på plads i form af St. Thomas Apothecary Hall A.H. Riise.[ii]

”Albert fandt hurtig ud af, at der var gode penge i at forhandle andet end apotekervarer, så han solgte også husholdningsartikler, kosmetik, konserves, chokolade og meget andet,” forklarer Peter Kelstrup.”Nogle af tingene producerede han selv, andre indkøbte han på talrige rejser i Syd-og Nordamerika. Albert forstod at handle med øerne og fastlandet omkring Det Caribiske Hav, og han havde også en engroshandel til nogle af øerne.”

Slægtstavle over nogle af slægtens medlemmer.

A.H. Riise-brandet bliver født

Albert Riise var uhyre kvalitetsbevidst. Han samarbejdede med læger, var pioner indenfor destillation af rom og bitter, der i

starten blev brugt som en kærkommen medicin mod maveonder og andre genvordigheder. Han udviklede og raffineredestærke brands som Old St. Croix Brand, Riise’s Guava rom, A.H. Riise rom med flere. Albert blev så rig på sin rom, som han eksporterede til adskillige lande, at han i 1860 vakte stor opsigt ved i København at leje et dampskib til sig, sin familie og to sorte barnepiger for at besøge sin gamle mor i Ærøskøbing.

I kølvandet på sin succes som farmaceut og producent af velsmagende rom fik han adskillige tillidshverv på Skt. Thomas: ”Han var formand for Kolonialraadet, han var en tid direktør i Bank of St. Thomas, han var kirkeværge, han var medlem af Borgerraadet og med i bestyrelsen i flere firmaer. I 1860 blev han Ridder af Dannebrog, i 1867 Justitsraad, i 1868 medlem af Den Danske Frimurerorden, i 1873 blev han Ridder af den svenske Vasaorden, og i 1878 blev han Etatsraad –  det sidste formentlig fordi han skænkede St. Thomas Kommune $6.000 til køb af tre skolebygninger.”

Sankt Thomas på Frederiksberg

Efter at Albert Riise havde sikret sig arvefølgen i sit caribiske Skt. Thomas apotek ved at lade ledelsen overgå til svigersønnen Jens Alfred Alexius Jørgensen, rejste han og hustruen – ikke mindst som konsekvens af naturkatastrofer som indtraf, hvilket vil sige en orkan, jordskælv, oversvømmelser og epidemier – til København, hvor han ifølge Peter Kelstrup købte ”en stor dobbeltvilla på Frederiksberg Allé 12, som han kaldte ”Villa St. Thomas”. Albert lod parken beplante med sjældne gevækster i smukke stenhøje, anlagde damme, byggede et mægtigt drivhus m.m. Han døde i villaen i 1882, 72 år gammel. Han blev begravet på Solbjerg Parkkirkegård, hvor gravstedet stadig eksisterer.”Navnet Sankt Thomas har overlevet i Sankt Thomas Plads og Sankt Thomas Allé på Frederiksberg. Ærøskøbing Turistforening har sørget for, at der er sat en mindeplade på Alberts fødehjem i Brogade i Ærøskøbing.

Albert Riise havde inden da helgarderet sin arvefølge. Sønnen Valdemar Riise (1853-1914) blev som 9-årig blev sendt til Danmark for at gå i dansk skole. Efter at være blevet farmaceut, studerede Valdemar videre på dels Landbohøjskolen, dels i Leipzig, Dresden og Paris.

Apoteker Valdemar Riise fotograferet ca. 1900.

Arvefølgen sikres

I 1878 havde Valdemar tilegnet sig så meget viden, at han var klar til at arbejde med på Caribiens mest velassorterede apotek. I 1883 overtog Valdemar og broderen Karl (1851-1934), der også havde uddannet sig til farmaceut, ejerskabet og ledelsen af apoteket på Skt. Thomas i fællesskab.

Efter at have købt Karls andel i 1890 – Karl valgte at rejse hjem og leve af sin formue – drev Valdemar det følgende kvarte århundrede alene apoteket. På samme måde som Albert arbejdede han sig frem til at nyde lokalsamfundets respekt; medlem af Kolonialraadet, kirkeværge, formand for Bankraadet for den Dansk-Vestindiske Nationalbank. Han blev norsk konsul, i 1907 Ridder af Dannebrog, og i 1912 blev han hædret med den norske Sankt Olavs Orden af 1. klasse, der tildeles som ”belønning for udmærkede fortjenester af fædrelandet og menneskeheden”.

Juletræer dur ikke i Caribien

Selv om apoteket på Dronningens gade i Charlotte Amalie nedbrændte totalt i julen 1895 – et stearinlys havde antændt et knastørt juletræ, hvorefter ilden bredte sig til de harpiksholdige loftsbrædder – var Valdemar hurtig til at få det genopført. Under indtryk af Dansk Vestindiens vigende kommercielle betydning, hertil kom helbredsmæssige problemer, solgte Valdemar i 1913 apoteket og rettighederne til de populære Riise Bay Rum til apoteker Oluf Volmer Poulsen, der ved salget af Dansk Vestindien til USA for 25 millioner dollars i 1917 overførte sin apotekerbevilling til Svane Apotek i Vejle, der stadig findes som Vejle St. Thomas Apotek.

”Navnet A.H. Riise er stadig kendt på Sankt Thomas, bl.a. som A.H. Riise Mall på Main Street 37, og der produceres bl.a. rom og bitter med navnet A.H. Riise,” slutter tipoldesønnen Peter Kelstrup.

[i]https://vejlestthomas.apotekeren.dk/om-apoteket/apoteket-paa-st-thomas

[ii]http://www.aerogenealogy.dk/aeroslaegt/riise.htm

http://www.dwis.dk/images/Dokumenter/Medlemsblade/DVS-1978-4-OKTOBER.pdf

Birgitte Rahbek, Henny Harald Hansen, Lindhardt&Ringhof, 1992

Det kommercielle aspekt af A H Riise forretningen er tydeligt demonstreret her med et indblik i et af hans engroslager. Bortset fra rom, som er i fokus, vil tættere inspektion af hylderne afsløre den mere farmaceutiske side af virksomheden.

I 1895 brændte det oprindelige apotek på St. Thomas ned i en katastrofal brand. Dette er et af de første fotografier taget af de nyopførte lokaler. Til venstre forfra ses Valdemar Riise, Alberts søn. Han og hans bror Karl, overtog apoteket ved deres fars død i 1882

Et kopi af det originale litografi, der viser interiøret i A H Riise første druggist & apothecary’, lokaler, apoteket var placeret i Dronningensgade 6, Charlotte Amalie på øen St. Thomas. Som ide fra et udvalg af medicin og tinkturer til rådighed, er det interessant at se fra et socialt perspektiv, at der ikke var nogen race- eller klassediskrimination på øen på det tidspunkt.

Bag Riise's lagerbygning

Bag Riise’s lagerbygning løb et spor, hvorpå en vogn kunne transportere varer til og fra havnen

Den Nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i Kjøbenhavn 1888

Riise familien vandt en guldmedalje for ”enestående produkt” på Den Nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i Kjøbenhavn 1888 somvar årets store begivenhed i Danmark. Udstillinge var en kæmpe succes og blev besøgt af over 1,3 mio gæster. Den nordiske udstilling i 1888 lå, hvor Københavns Rådhus nu ligger og dækkede Tivoli, som arrangørerne havde lejet for sæsonen. For at fejre dette har vi genskabt aftapningen ”1888 Copenhagen Gold Medal”

A.H. Riise’s originale eksamensbevis fra dateret 21. Oktober 1832

Det kommercielle aspekt af A H Riise forretningen er tydeligt demonstreret her med et indblik i et af hans engroslager. Bortset fra rom, som er i fokus, vil tættere inspektion af hylderne afsløre den mere farmaceutiske side af virksomheden.

Et tidligt litografi fra midten af det 19. århundrede, der skildrer det oprindelige A H Riise-apotek på Queen Street, Charlotte Amelie, St. Thomas.

Our premium rum is perfectly aged...
How about you?

Indeed i am!
Remember you must be of legal drinking age in your
country of origin to enter ahriiserum.com
Accept

At this site we use cookies to enhance the user experience and for tracking purposes. By using this site you accept the use of cookies.